We maken de complexe wereld van beleggen toegankelijk en betaalbaar

 • Kosteloos gesprek met toetsing van haalbaarheid van uw doelen
 • Persoonlijk beleggingsplan
 • Lage kosten en brede risicospreiding

Vermogensbeheer met persoonlijke begeleiding

VanEck Beheerd Indexbeleggen is dé vermogensbeheerpropositie van VanEck. Hiermee bieden we een passieve beleggingsoplossing met lage kosten. Want hoe lager de kosten, hoe meer rendement voor u. VanEck Beheerd Indexbeleggen is een uitstekend alternatief voor vaak duurdere oplossingen die door traditionele vermogensbeheerders en banken worden geboden.

Kenmerken

 • De totale kosten zijn laag;
 • Er is persoonlijke ondersteuning door een beleggingsdeskundige bij het maken van keuzes;
 • De beheervergoeding is gemaximeerd. Bij grotere vermogens dalen de procentuele kosten;
 • De beleggingen zijn goed gespreid;
 • De oplossing is fiscaal efficiënt (geen dividendlekkage)*;
 • Fysieke replicatie en geen securities lending.

* Fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn

Risico disclaimer: beleggen brengt risico’s met zich mee, waaronder mogelijk verlies van de hoofdsom. Beleggers moeten zich bewust zijn van de belangrijkste risicofactoren, zoals valutarisico en sectorconcentratierisico. Deze risico’s worden verder in de juridische documentatie beschreven.

VanEck Beheerd Indexbeleggen

Contact

Bel: 088 – 1600 480
Mail: beheerdindexbeleggen@vaneck.com

Bel of stuur ons een e-mail voor het maken van een gratis oriëntatieafspraak

 

Bereken uw voordeel

De kosten van VanEck Beheerd Indexbeleggen zijn lager dan veel andere oplossingen in de markt. Bereken uw voordeel met onze rekentool.


Voor wie?

Voor wie wilt u een VanEck Beheerd Indexbeleggen rekening openen?

Voor uzelf

Ik heb al een vermogen van € 50.000 of meer dat ik wil beleggen

Voor mijn BV

Ik wil mijn vermogen in mijn BV beleggen

Voor uzelf

Heeft u al een vermogen van € 50.000 of meer? En wilt u dit vermogen doelgericht beleggen met ondersteuning van een deskundige en tegen lage kosten in ETFs (indextrackers) van VanEck? Dat kan met VanEck Beheerd Indexbeleggen.

Voor mijn BV

VanEck Beheerd Indexbeleggen is ook beschikbaar voor mensen die vanuit een BV willen beleggen. Dit kan bijvoorbeeld een pensioen-BV zijn waar u vermogen in opbouwt voor uw pensioen. Als u wilt beleggen voor een BV dan houden wij bij het maken van het beleggingsplan, zowel rekening met de situatie van uw BV als met uw privé situatie.


Klant worden

VanEck Beheerd Indexbeleggen start met een (kosteloos) oriëntatiegesprek. In dit gesprek wordt nagegaan of beleggen geschikt is voor u en wordt gekeken of Beheerd Indexbeleggen bij u past. Vervolgens wordt een inventarisatiegesprek gepland, waarin wensen en doelstellingen, financiële situatie, risicobereidheid en kennis en ervaring worden besproken. Dit is de basis voor het beleggingsplan dat we voor u opstellen.

Als u zich kunt vinden in het beleggingsplan en de voorgestelde beleggingsportefeuille dan ondertekent u (digitaal) de benodigde documenten en kan worden gestart.

Jaarlijks vindt een gesprek plaats waarin wordt gekeken of we nog op koers liggen en of er zaken in uw persoonlijke situatie zijn gewijzigd die van invloed zijn op de beleggingen.

In vier stappen starten met VanEck Beheerd Indexbeleggen:

 • 1 Kosteloos oriëntatiegesprek
 • 2 Inventarisatie
 • 3 Persoonlijk beleggingsplan
 • 4 Start met beleggen