Voor adviseurs

VanEck biedt in samenwerking met haar exclusieve partner Fonteijn & Jacobson de mogelijkheid voor financieel adviseurs om VanEck Beheerd Indexbeleggen ook aan uw relaties aan te bieden.

VanEck Beheerd Indexbeleggen voor uw relaties

Wilt u ook VanEck Beheerd Indexbeleggen aanbieden aan uw relaties? Dat kan! Hierbij zijn er 2
mogelijkheden:

  • Heeft u zelf DSI/Wft gecertificeerde adviseurs in dienst? Dan kunnen uw eigen adviseurs binnen de richtlijnen zelf beleggingsplannen voor VanEck Beheerd Indexbeleggen maken.
  • Heeft u geen gecertificeerde adviseurs in dienst? In dit geval kunt u een rol vervullen in de inventarisatiefase én kan u uw voordeel doen door aan te haken op ons jaarlijkse nazorggesprek in verband met uw eigen zorgplicht voor eventuele andere producten.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over VanEck Beheerd Indexbeleggen en de mogelijkheden voor uw relaties? Neem dan contact op met onze exclusieve samenwerkingspartner Fonteijn & Jacobson via 088 – 1600 480 of beheerdindexbeleggen@vaneck.com.