Klachten over VanEck Beheerd Indexbeleggen

VanEck doet haar uiterste best om de dienstverlening af te stemmen op uw wensen. Lukt dat in uw ogen niet en hebt u een klacht?
Neemt u dan contact op met de klachtenservice via beheerdindexbeleggen@vaneck.com.

Een klacht indienen

U kunt uw klacht indienen per e-mail. Geeft u in uw communicatie duidelijk aan dat het een klacht betreft en waar uw klacht precies over gaat. Wij kunnen uw klacht dan snel voor u in behandeling nemen en afhandelen volgens onze officiële klachtenregeling.

Wat verstaan wij onder een klacht?

Een door een klant geuite klacht over de dienstverlening van VanEck Beheerd Indexbeleggen.

Wie kunnen een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen indien u klant bent bij VanEck Beheerd Indexbeleggen.

Waar kunt u een klacht indienen?

U kunt uw klacht indienen bij de directie van VanEck. Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Uw klacht kunt u per email indienen: beheerdindexbeleggen@vaneck.com.

Wat gebeurt er met uw klacht?

De directie van VanEck onderneemt de volgende stappen:

 • Bevraagt de leidinggevende van de medewerker die tot het moment van de klacht verantwoordelijk was voor uw zaak of zaken;
 • Vraagt eventueel om meer informatie bij de medewerker die tot het moment van de klacht verantwoordelijk was voor uw zaak of zaken;
 • Vraagt u eventueel om meer informatie;
 • Beoordeelt alle informatie en weegt de argumentatie van beide kanten;
 • Bespreekt – als er een materieel of financieel belang is – de klacht met de directie van VanEck;
 • Neemt een definitief standpunt in;
 • Informeert u schriftelijk over dit standpunt en geeft argumenten waarom hij tot dit standpunt komt;
 • Zorgt voor een correcte registratie in de klachtenadministratie.

Wanneer krijgt u reactie op uw klacht?

De directie bevestigt u binnen vijf werkdagen dat uw klacht in behandeling is genomen. Binnen vijftien werkdagen ontvangt u een inhoudelijke reactie op uw klacht. Als tussentijds blijkt dat we niet binnen de afgesproken tijd een standpunt kunnen innemen, sturen wij u tijdig een bericht. In dit bericht geven we de reden aan waarom de behandeling is vertraagd en wanneer u ons standpunt kunt verwachten.

Wat kunt u doen als wij uw klacht ongegrond verklaren?

 • Gaat uw klacht over een financieel product of een financiële dienst? Dan kunt u uw klacht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) neerleggen. U kunt uw klacht melden bij het KIFID via www.KIFID.nl of telefonisch (0900) 355 2248 (0900-FKLACHT). De termijn voor het indienen van een klacht bij het KIFID is op de website van het KIFID terug te vinden.
 • Volgens artikel 42 van het Bgfo heeft u ook altijd de mogelijkheid om uw geschil direct bij de burgerlijke rechter aanhangig te maken.

Waarom deze klachtenregeling?

VanEck biedt financiële producten aan en verleent financiële diensten. Wij willen dat u tevreden bent met onze producten en onze dienstverlening. Deze klachtenregeling geeft u de mogelijkheid uw eventuele onvrede te uiten. Wij zoeken vervolgens een passende oplossing. Deze klachtenregeling is te beschouwen als de interne klachtenregeling zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. De regeling geldt voor:

 • VanEck Asset Management B.V.

Klachten die geen betrekking hebben op een financiële dienst of een financieel product als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht, worden ook volgens bovenstaande klachtenregeling behandeld.

Kifid

Lukt het niet om uw klacht naar tevredenheid op te lossen, dan kunt u zich wenden tot het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

VanEck Asset Management B.V. is de beheerder van het (Paraplu-)fonds VanEck Vectors™ ETFs N.V. VanEck Vectors™ ETFs N.V. is een UCITS. Zowel de beheerder als het fonds zijn opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. VanEck Vectors™ ETFs N.V. volgt aandelen en obligaties indices. Voor meer informatie over het fonds verwijzen wij naar het prospectus en de Essentiële beleggersinformatie te vinden op de website van VanEck.

VanEck Beheerd Indexbeleggen

Wij helpen u graag.

Bel: 088 – 1600 480
Mail: beheerdindexbeleggen@vaneck.com

Bel of stuur ons een e-mail voor het maken van een gratis oriëntatieafspraak